Καλωσήρθατε στο AlldayGreece

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Στα πλαίσια της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προσφοράς του, ο Δήμος Σερρών ίδρυσε το 1996 το “Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας”. Το Μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο ιδιοκτησίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών.

Η μεγάλη ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων και των ειδών πανίδας και χλωρίδας του Νομού Σερρών καθιστά την περιοχή ενδιαφέρουσα και επέβαλε την ανάγκη λειτουργίας ενός τοπικού περιφερειακού μουσείου που θα αναδείξει τον πλούτο της περιοχής και θα τον παρουσιάζει στους επισκέπτες και θα αποτελέσει το μουσείο κέντρο μελέτης και έρευνας βιοτόπων, υδροβιότοπων και ορυκτού πλούτου στον νομό.

Η συμβολή του Μουσείου είναι καθοριστική στην ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και αγάπης μέσα από πολύπλευρες δράσεις του μουσείου που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και φοιτητές, όπως και σε άτομα που μελετούν ή δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος.

https://www.serres.gr/mouseio-fi/index2.html

http://mfidhmouserron.blogspot.com/