Καλωσήρθατε στο AlldayGreece

Βυζαντινός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Ακρόπολη

Βυζαντινός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Ακρόπολη

Στο βορειοανατολικό άκρο του κάστρου της Ακρόπολης των Σερρών, βρίσκεται ο πανέμορφος βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου, που αναστηλώθηκε και ανανεώθηκε το 1937.
Οι πρώτες πληροφορίες για το Βυζαντινό Ναό δίνονται σε απόσπασμα Πρακτικού (1339-1342μ.χ) στο οποίο γίνεται αναφορά «…Πύργου του Αγίου Νικολάου…» και σύμφωνα  με μία εκδοχή πρόκειται για πύργο της Ακρόπολης κοντά στο Ναό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω Πρακτικού, πιθανότατα ο Ναός κτίσθηκε πριν τη Σερβική κατοχή, στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. 
Από αρχιτεκτονικής πλευράς κατατάσσεται μεταξύ των τρίκογχων μονόκλιτων με τρούλο, ρυθμό με τον οποίο είναι κτισμένες πολλές εκκλησίες στην περιοχή της Μακεδονίας. 
Στην ανατολική πλευρά του ναού, κάτω από το δίλοβο παράθυρο της αψίδας, βρίσκεται η είσοδο κρύπτης, στην οποία κατεβαίνει κανείς με μια μικρή σκάλα. Η κρύπτη αυτή ήταν ο τόπος ταφής των στρατιωτών της φρουράς του κάστρου, που φονεύονταν ή πέθαιναν μέσα σ’ αυτό από ασθένεια ή άλλη αιτία. Τον κοιμητητιακό της κρύπτης βεβαιώνουν τα λίγα λείψανα τάφων και ανθρωπίνων οστών που βρέθηκαν μέσα ’αυτήν. 
Κατά τις ανασκαφές του 1926, βρέθηκαν λείψανα τοιχογραφιών στο εσωτερικό του Ναού. Στην κόγχη του Ιερού Βήματος σώζονται λείψανα με παράσταση της Θείας Μετάληψης. Παράλληλα, σε πολλά σημεία βρέθηκαν λείψανα κοσμημάτων που η τεχνοτροπία και το θέμα τους είχε σχέση με την εποχή των Παλαιολόγων. 
Ο Ναός έως το 1937 ήταν ερειπωμένος, όμως την ίδια χρονιά ξεκίνησε η αναστήλωσή του, η οποία δε θεωρήθηκε απόλυτα πετυχημένη, αφού προστέθηκαν πολλά εξαρτήματα που αλλοίωσαν το αρχικό σχέδιο. Το 1956, ο Ναός εικονογραφήθηκε από τους ζωγράφους Γ.Παραλή και Δ.Κεντάκη.